Spulen

 • Stern Pinball Flipper Spule 4-Bank Drop Target Assembly #500-7204-01

   
  317,00 EUR *
 • Stern Pinball Flipper Auto Plunger Coil Assembly #500-6092-02-ND

   
  43,60 EUR *
 • Stern Pinball Flipper Coil - 23-800 (90 Degree Lugs) Rv-B #090-5053-00

   
  13,14 EUR *
 • Stern Pinball Flipper COIL - AE 22-1080 (Flip)(Y-G) Top #090-5032-0T

   
  22,20 EUR *
 • Stern Pinball Flipper Coil - AE 23-1100 (Flip) Orange #090-5030-0T

   
  29,97 EUR *
 • Stern Pinball Flipper Coil - AE 24-940 (Diode on Bottom) #090-5036-0B

   
  16,40 EUR *
 • Stern Pinball Flipper Coil - AE 24-940 Diode on Top #090-5036-0T

   
  20,39 EUR *
 • Stern Pinball Flipper Coil - AE 26-1200 (Diode on Bottom) #090-5044-0B

   
  18,61 EUR *
 • Stern Pinball Flipper Coil - AE 26-1200 (Diode on Top) #090-5044-0T

   
  19,26 EUR *
 • Stern Pinball Flipper Magnetspule Coil 22-1080 ohne Diode (links/rechts) #090-5032-ND

   
  24,23 EUR *
 • Stern Pinball Spule / Coil 22-900 #090-5020-20-ND

   
  28,25 EUR *
 • Stern Pinball Flipperspule Magnetspule Coil 23-800 #090-5001-ND

   
  24,21 EUR *
 • Stern Pinball Flipper Spule Coil 23-900 ohne Diode #090-5020-30-ND

   
  25,21 EUR *
 • Stern Pinball Flipperspule Coil 25-1240 ohne Diode #090-5034-ND

   
  19,97 EUR *
 • Stern Pinball Flipper Coil 25-1240 W/Diode On Bottom #090-5034-0B

   
  21,87 EUR *